Đến hiện tại, Karofi là đơn vị ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT đạt chuẩn quốc gia nước uống tinh khiết do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y Tế chứng nhận

QCVN 6-1: 2010/BYT

Chuẩn cao nhất đối với nước uống trực tiếp tại Việt Nam

Quy chuẩn quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý với nước khoáng thiên nhiên và nước khoáng đóng chai với mục đích giải khát

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Thay thế cho Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT và quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Quy chuẩn việt nam 6-1:2010/BYT
Kiểm soát 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh bắt buộc đối với nước uống trực tiếp.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng đối với uống trực tiếp.
karofi

QUY TRÌNH CHUẨN ĐÁNH GIÁ MÁY LỌC NƯỚC

Theo hướng dẫn của WHO & UNICEF Sản phẩm đạt ISO 9001:2015

Quy trình CHUẨN để đánh giá chất lượng máy lọc nước

viện Sức khỏe NN&MT - BYT áp dụng cho máy lọc nước

  • Test trên toàn bộ các lô sản xuất, bằng cách lấy xác suất ngẫu nhiên mẫu sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.
  • Test sản phẩm ngẫu nhiên trong suốt vòng đời sản phẩm.

Quy trình CHƯA đủ đánh giá

chất lượng máy lọc nước

  • Test trên 1 sản phẩm mang tới cơ quan kiểm nghiệm
  • Test trên 1 mẫu nước mang tới cơ quan kiểm nghiệm

Quy trình chuẩn

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC

  • Được thực hiện lặp lại 3 lần trên 3 thiết bị lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi lô sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.
  • Bao gồm 2 thử nghiệm
    - Thử nghiệm chung (General Test water): Kiểm tra chỉ số thông thường: Clo tổng số, pH, độ đục, TDS, độ kiềm.
    - Thử nghiệm thử thách (Challenge Test water): Kiểm tra 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh (bắt buộc)

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT

Đánh giá ngẫu nhiên số thiết bị đang được sử dụng trong suốt vòng đời của sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất khẳng định hiệu quả lọc tại mọi thời điểm sử dụng & kịp thời khuyến cáo đến người sử dụng và nhà sản xuất nếu có chỉ số không đạt quy định.

CẤP CHỨNG NHẬN

Dán tem chứng nhận đạt QCVN 6-1: 2010/BYT trên lô sản phẩm đạt yêu cầu.

Các loại máy lọc nước được chứng nhận

kết quả đánh giá máy lọc nước karofi

đạt chuẩn quốc gia nước uống tinh khiết

bản tin nước & sức khỏe